Thi trắc nghiệm trực tuyến


Xin chào! Để có thể truy cập vào phần mềm thi trắc nghiệm, bạn cần phải đăng kí một tài khoản.
Các bước cần làm là như sau:
  1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết.
  2. Sau đó chọn vào tạo tài khoản mới.
  3. Khi đăng kí thành viên thành công, thành viên chọn vào "Đề thi" để bắt đầu thi trắc nghiệm.

Đăng nhập phần mềm