Tin tức

Cuộc thi do BTP chủ trì, phối hợp với VPQH tổ chức bắt đầu từ 1/4/2021.

Cuộc thi do BTP chủ trì, phối hợp với VPQH tổ chức bắt đầu từ 1/4/2021.

by Quản trị -
Number of replies: 0

Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức bắt đầu từ 1/4/2021.

Cuộc thi là một điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai có hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Attachment logocuoc thi_chuan.jpg