Tin tức

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kt - xh

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kt - xh

by Quản trị -
Number of replies: 0

Chiều ngày 02/4, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Trà Vinh để kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết 
tại thành phố Trà Vinh

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế xã hội trong 03 tháng đầu năm, thành phố Trà Vinh đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Về kinh tế, thành phố có giá trị sản xuất tăng 8,23% so với cùng kỳ, trong đó các lĩnh vực về thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng đều tăng hơn so với cùng kỳ. Trong 3 tháng, tổng vốn huy động trên địa bàn thực hiện đạt trên 12.880 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 192 tỷ đồng, phát triển mới 25 doanh nghiệp và tạo việc làm mới cho 758 lao động. Theo thống kê, đến cuối năm 2020, toàn thành phố còn 135 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,4% và 479 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,41%.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, để thành phố xứng tầm là trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của tỉnh thì vấn đề về quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược mang tính lâu dài, tổng thể. Theo đó, quan tâm củng cố nhân sự bảo đảm ngang tầm với sự phát triển và chú trọng hơn đến việc mời gọi đầu tư, về cải cách hành chính và về công tác giảm nghèo bền vững.  

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái cho rằng, triển khai thực hiện nghị quyết trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động nhưng thành phố vẫn thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó có vấn đề phát triển đô thị và trong công tác giảm nghèo.

Chỉ đạo những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, ông Kim Ngọc Thái đề nghị thành phố Trà Vinh quan tâm hơn đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở bảo đảm cho thành phố tiến tới xây dựng thành công Đề án đô thị thông minh, làm nền tảng cho việc nâng thành phố trở thành đô thị loại I. Về lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp tuy chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ và tập trung chủ yếu ở xã Long Đức nhưng thành phố phải chú trọng hướng đến sản xuất sạch, nông nghiệp công nghệ cao, có chỉ dẫn địa lý gắn với đăng ký xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đặc thù. Vì vậy các sở, ngành tỉnh phải quan tâm hỗ trợ cho thành phố để phát triển. Đồng thời ông Kim Ngọc Thái quan tâm chỉ đạo thêm về công tác xây dựng nông thôn mới, về xây dựng cơ bản và về công tác bầu cử. 

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái nhấn mạnh cần quan tâm triển khai nghị quyết đại hội các cấp để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục thực hiện theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 gắn với việc học tập, làm theo Bác và thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định./. 

Kim Trà

Attachment 04.jpg